Tietosuojalauseke

TIETOSUOJAILMOITUS

Rengasmaailma Oy käsittelee tietojasi verkkosivuston käyttösi / asiakassuhteen hallinnan yhteydessä soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.

 

1. Yleistä

Rengasmaailma Oy kerää, käsittelee ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja verkkosivuston käyttösi / asiakassuhteen hallinnan yhteydessä. Tiedot voidaan luovuttaa Rengasmaailma Oy:n Saksan osakeyhtiölain 15 pykälän ja sitä seuraavien pykälien mukaisille tytäryhtiöille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, kuten Continentalin yritystä koskevissa sitovissa säännöissä määrätään. Tietoja voidaan arvioida raportointitarkoituksessa (esim. tilastot), jos lainsäädännössä niin sallitaan ja/tai määrätään. Tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään vain soveltuvien tietosuoja-asetusten (esim. suostumuksesi) mukaisesti. Siirrämme tietoja palveluntarjoajallemme, Horisonttimedia Oy, Karjalankatu 2 B 49, 00520 Helsinki palvelujen/prosessien/työkalujen (esim. tekninen tuki) tarjoamisen mahdollistamiseksi. Horisonttimedia Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi puolestamme, sikäli kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi EU:n vakiosopimuslausekkeiden perusteella.

Kaikkia tietojasi käsitellään lakisääteisten määräysten mukaisesti ehdottoman luottamuksellisina.

Lisäksi yhteydenottolomakkeeseen syötettyjä henkilötietojasi luovutetaan yritykselle Resonator Oy, Ruonasalmentie 10 B 1, 00830 Helsinki, Rengasmaailma Oy:n uutiskirjeiden sekä asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamiseksi tai suorittamiseksi.

 

2. Tietojen kerääminen ja käsittely

Rengasmaailma Oy tallentaa henkilötietoja, jotka koskevat sen verkkosivuston/työkalujen/palvelujen käyttäjiä, vain jos siihen on annettu suostumus. Tallennettavat tiedot koskevat ainoastaan vierailun päivämäärää ja aikaa, vierailtuja sivuja, kohdistimen käyttöä verkkosivustolla, käytettyjä sivutoimintoja sekä verkkosivustoa, jolta käyttäjä on siirtynyt Continentalin sivustoille. IP-osoite siirretään anonyymisti, ja sitä käytetään ainoastaan maantieteellisen sijainnin määrittämiseen kaupungin tarkkuudella. Rengasmaailma Oy käyttää näitä tietoja verkkosivuston käytön mittaamiseen, tilastojen tuottamiseen sekä sivuston kautta tarjottavien palvelujen ja tietojen kehittämiseen. Käyttäjän henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen käsittelyyn annetun suostumuksen puitteissa tai soveltuvien tietosuoja-asetusten mukaisesti. Continental on lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten perusteella ottanut käyttöön maailmanlaajuiset ja yhdenmukaiset sisäiset tietosuojasäännöt (yritystä koskevat sitovat säännöt), joissa on määrätty henkilötietojesi suojaamisesta. Rengasmaailma Oy tallentaa verkkosivustoille/työkaluihin/palveluihin syötettyjä tietoja ja/tai prosesseja varten annettuja tietoja, kuten nimiä, yritysten nimiä, sähköpostiosoitteita, osoitteita ja puhelinnumeroita, ainoastaan kanssasi käytävää henkilökohtaista viestintää varten. Tietoja säilytetään ja/tai käytetään ainoastaan tiedustelusi/palautteesi/kilpailuun osallistumisesi käsittelemiseksi. Tietosi poistetaan, kun tiedustelusi/palautteesi käsittely on saatu päätökseen, jos tietojen poisto ei ole ristiriidassa lainsäädännöstä johtuvan säilytysvelvollisuuden kanssa.

 

3. Rekisteröidyn oikeudet

On hyvä huomata, että rekisteröidyn asemassa sinulla on seuraavat EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR-asetus) johtuvat oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä:

Ilmoitusoikeudet, GDPR-asetuksen 13 ja 14 artiklat

Oikeus saada pääsy tietoihin, GDPR-asetuksen 15 artikla Oikeus tietojen oikaisemiseen, GDPR-asetuksen 16 artikla Oikeus tietojen poistamiseen, GDPR-asetuksen 17 artikla Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, GDPR-asetuksen 18 artikla Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR-asetuksen 20 artikla

Jos sinulla on kysyttävää tästä, ota yhteys tietosuojavaltuutettuumme sähköpostitse osoitteessa: [email protected]

GDPR-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn/säilyttämiseen ja käyttöön. Suostumus on peruutettava kirjoittamalla Rengasmaailma Oy, Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo tai lähettämällä sähköpostia [email protected]

Voit milloin tahansa ottaa yhteyden tietosuojavastaaviimme kirjallisesti (ml. sähköposti), jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen. Sähköposti: [email protected] Voit myös ottaa yhteyden mahdollisiin toimivaltaisiin tietosuojaviranomaisiin.

 

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen

Yrityksemme ja Resonator Oy sekä Horisonttimedia Oy käyttävät teknisiä ja organisatorisia turvatoimia antamiesi henkilötietojen suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä ja tuhoamiselta sekä luvattoman tietoihin pääsyn estämiseksi. Turvatoimia kehitetään ja mukautetaan jatkuvasti uusimman teknologian mukaisiksi. Kolmannet osapuolet voivat päästä tarkastelemaan annettuja tietoja, jotka on salattu. Sen vuoksi haluamme huomauttaa, ettei turvallista tiedonsiirtoa voida taata internetissä (esim. sähköposti). Tästä syystä arkaluonteisia tietoja ei joko pidä lähettää ollenkaan tai ne on lähetettävä suojatun yhteyden välityksellä (SSL). Jos avaat sivuja ja tiedostoja ja sinua pyydetään syöttämään henkilötietoja, on hyvä huomata, että näiden tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei välttämättä ole turvallista ja että vaarana on, että luvattomat henkilöt voivat tarkastella ja muuttaa tietoja.

 

5. Evästeet (pienet tekstitiedostot)

Kun vierailet verkkosivustoillamme / käytät työkalujamme ja palvelujamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoa evästeiden muodossa. Tällaisia evästeitä käytetään ainoastaan verkkosivustojen toiminnan varmistamiseen. Muita evästeitä (esim. liittyen verkkosivuston käyttöön) luodaan ainoastaan suostumuksesi perusteella (ks. Evästekäytäntö). Voit myös päättää olla hyväksymättä evästeitä selaimesi asetuksissa. On kuitenkin hyvä huomata, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään useita tämän verkkosivuston/työkalujen/palvelujen toimintoja.

Google Analytics

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:in (jäljempänä: Google) Google Analytics -verkkoanalyysityökalua. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja ja joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot näiden verkkosivustojen käytöstäsi siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa.

Jos IP-osoitteen anonymisointi on aktivoitu, Google lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen muiden osapuolten kohdalla IP-osoitteen viimeisen oktetin. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoite lähetetään Googlen

palvelimille Yhdysvaltoihin, jossa se lyhennetään. Tällä verkkosivustolla käytetään aktiivista IP-osoitteen anonymisointia. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen verkkosivuston käyttöä koskevia raportteja verkkosivuston ylläpitäjälle ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston ylläpitäjälle.

Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin hallussaan oleviin tietoihin. Sivustollamme olevia evästeitä käytetään ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Voit myös estää Googlea keräämästä ja käyttämästä tietoja (evästeitä ja IP-osoitteita) lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisen, joka löytyy osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Evästeen keräämiä tietoja tämän verkkosivuston käytöstä ei lähetetä kolmansille osapuolille.

Verkkosivustomme evästeet tallennetaan ainoastaan suostumuksellasi. Voit myös estää evästeiden tallentamisen pysyvästi tekemällä tarvittavat muutokset selaimesi asetuksissa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, ettet tällöin välttämättä pysty täysin käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

 

6. Jakaminen sosiaalisissa verkostoissa:

Jos käytät verkkosivustollamme jaa-toimintoa, kyseiseen sosiaalisen median palveluun ei välitetä henkilötietoja. Jos käytät omaa profiiliasi jakaaksesi verkkosivustomme sisältöä, meillä ei ole mitään vaikutusta näiden verkostojen keräämien tietojen sisältöön tai laajuuteen. Tässä yhteydessä sovelletaan kyseisten sosiaalisten verkostojen käyttö- ja yksityisyyskäytäntöjä.

Yhteisöliitännäisten käyttö:

Verkkosivustollamme käytetään eri sosiaalisten verkostojen yhteisöliitännäisiä. Yhteisöliitännäinen on painike, jonka avulla voidaan jakaa ja välittää verkkosivustollamme olevia julkaisuja kyseisen sosiaalisen verkoston muille käyttäjille.

Verkkosivustollamme käytetään seuraavia yhteisöliitännäisiä:

Facebook: Tätä liitännäistä ylläpitää Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Yhdysvallat. Saksalaista facebook.de-verkkosivustoa ylläpitää Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanti. Nämä liitännäiset on merkitty Facebook-logolla. Facebookin tietosuojailmoitus löytyy täältä.

 

7 Ulkoisia linkkejä koskeva ilmoitus

Verkkosivustollamme on linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön me emme pysty vaikuttamaan. Emme sen vuoksi ole myöskään vastuussa tällaisesta muusta sisällöstä. Sivun ylläpitäjä tai operaattori on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut on tarkastettu mahdollisten oikeudenloukkausten varalta linkkien luomishetkellä. Linkkien luomishetkellä ei havaittu lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole kohtuudella mahdollista ilman konkreettista epäilyä oikeudenloukkauksesta. Poistamme välittömästi linkit, joiden on todettu rikkovan lakia.

Olemme nyt BestDrive. BestDrive by Continental on uusi, henkilökohtainen täyden palvelun talo sinulle ja autollesi. Uusi nimi ja uusi palvelu, tehty kaikille autoilijoille. Ja jokaiselle autolle. Lue lisää bestdrive.fi tai varaa aika.